Quantcast
Jump to content


jswinarski

Members
  • Posts

    0
  • Joined

  • Last visited

jswinarski's Achievements

Contributor

Contributor (5/14)

  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Recent Badges

0

Reputation

Single Status Update

See all updates by jswinarski

  1. @zelazna_logika Na marginesie: do liczebników porządkowych pisanych cyframi nie dodajemy końcówek fleksyjnych. Jak na załączonym obrazku.×
×
  • Create New...